woensdag 19 september 2012

Nine events van Gagné en het gebruik van video


Op deze blog is in meerdere artikelen aandacht besteed aan de koppeling van de Nine events of instruction van Gagné (zie Gagné, Briggs & Wager, 1992) aan ICT-toepassingen. Daarbij ging het om ICT-hulpmiddelen "in the cloud" en mogelijkheden binnen Blackboard. Dit artikel zoomt in op de relatie tussen de "Nine events" en de mogelijkheden van video. Video kent tal van toepassingsmogelijkheden, die veelal niet of minder bekend zijn. 


Het presenteren van de mogelijkheden van video past prima in de actuele discussie over de mogelijkheden van bijvoorbeeld kennisclips. weblectures en het flipped-classroom principe (zie o.a. Blog-artikel Esther van der Linde, HAN, 2011) in het onderwijs.

Onderstaande tabel geeft per event van Gagné een voorbeeld van de wijze waarop video dit event kan ondersteunen.

Events Beschrijving Voorbeeld
Aandacht focussen Richt aandacht van student op leerinhoud, context en/of het onderwerp (confrontatie met onderwerp, situeren leren). Gebruik van een Trigger-video.
Toon een inleidende video waarin het onderwerp en/of de leerinhoud kort aan de orde komt. 
Introduceren leerdoelen Informeer studenten over leerdoelen . Deze spelen later een rol bij de evaluatie, vaststellen leerwinst. Voor motivatie studenten is het wenselijk aan te geven waarom iets wordt geleerd, wat ze met het geleerde kunnen (transfer van het geleerde). Introductievideo waarin de docent de kern van de leerinhoud van het onderwijs deelt met studenten. Zeker bij afstandsonderwijs of bij zeer grote opleidingen kan deze vorm van video een belangrijke bijdrage leveren. Studenten bekijken ter voorbereiding de video over de organisatie van het onderwijs. Het onderwijs zelf kan dan meer worden gebruikt voor het echte leerproces.
Activeren voorkennis Relateer de nieuwe leerinhouden aan reeds verworden inhouden. Nieuwe inhouden worden over het algemeen beter geleerd als er aanknopingspunten zijn met inhouden die reeds in het lange termijn geheugen zijn opgeslagen. Deze vorm is vergelijkbaar met het  eerste event. Ook hier gaat het om de confrontatie met het onderwerp/thema uit de onderwijsactiviteiten. Bij dit event is het echter vooral de bedoeling dat de video (fragmenten) van leerinhouden toont, waarin reeds verworden kennis/vaardigheden nogmaals de revue passeren. Dat kan door gebruik te maken van een kennisclip of weblecture waarin een docent kort de als bekend veronderstelde leerinformatie deelt.
Presenteren leerinhoud Confronteer studenten met de leerinhoud. Bij dit event wordt de feitelijke leerinformatie gepresenteerd. Dit event is dan ook het meest geschikt voor kennisclips. Dit kan door middel van een kennisclip van een docent die specifieke leerinhoud uitlegt, maar ook door een kennisclip waarin een specifiek concept wordt uitgelegd (voorbeeld werking benzinemotor).
Begeleiden leerproces Biedt ondersteuning bij het verwerken en verwerven van de nieuwe leerinhoud. De rol van video is hier vooral het begeleiden van het leerproces. Dat kan bijvoorbeeld via videocommunicatie zoals Skype of Facetime. Video wordt dan vooral gebruikt om student en docent of studenten onderling met elkaar in contact te brengen om feedback te geven/ontvangen en/of ideeën en ervaringen uit te wisselen.
Creëer oefensituatie Biedt studenten de gelegenheid om te oefenen. Dit event leent zich uitstekend voor videocasuïstiek. Video wordt gebruikt om studenten te confronteren met een casus waarin een specifieke, bij voorkeur authentieke situatie wordt gepresenteerd, die overeenkomt met de toepassingssituatie van het leerproces.
Studenten krijgen de opdracht de casus kritisch te bestuderen en te werken aan opdrachten waarin zij de leerinformatie uit eerdere events en de informatie uit de casus combineren.
Feedback geven Geef de studenten feedback (tijdens oefening). De rol van video is vergelijkbaar met het event 'begeleiden leerproces'. Video wordt gebruikt als middel voor het geven van feedback op geleverde leerprestaties. Dit kan bijvoorbeeld via Skype of Facetime
Beoordelen Beoordeel of de student de leerinhoud daadwerkelijk heeft verworden. In de hiervoor benoemde events stond het leren centraal. Bij dit event draait het om de rol van video bij toetsing. Video kan bij toetsing meerdere  rollen vervullen:

  • Studentvideo's waarin studenten aan de docent en of mede-studenten het eigen handelen (in de praktijk) tonen.
  • Live-opnamen van handelen van studenten in de praktijk, waarbij de docent en/of studenten direct feedback geven.
  • Videocasuïstiek, in een digitale toetsomgeving wordt de centrale casus aan de hand van een video getoond.
  • Videogesprek: met studenten op afstand over een stage- of afstudeeropdracht (goed te gebruiken voor internationale onderwijstrajecten).
Transfer van leren Biedt de student aanvullende informatie en/of oefenmogelijkheden om het geleerde te kunnen toepassen in andere situaties. In dit event gaat het vooral om het confronteren van studenten met leerinformatie die de transfer van het leren stimuleren. Video, in de vorm van kennisclips of videocasuïstiek kan worden gebruikt om situaties te tonen die vergelijkbaar zijn met de situaties aan de leersituatie.

Bronnen:

1 opmerking:

  1. Mooi en overzichtelijk! Momenteel bekijken we de kennisclips die door studenten (ism docenten) gemaakt gaan worden (zie blog ICT-triggers). Ik ben heel benieuwd hoe dat zal uitpakken!

    BeantwoordenVerwijderen