vrijdag 10 februari 2012

Nine Events en ICT-tools in de cloud en Blackboard


In een artikel van mei 2011 is aandacht besteed aan de koppeling van de Nine events of instruction van Gagné (Gagné (zie Gagné, Briggs & Wager, 1992) aan ICT-toepassingen. In het Blog-artikel is per event beschreven hoe het met behulp van ICT-toepassingen kan worden ondersteund.

Het schema is inmiddels verder uitgebouwd. Het bevat nu per event voorbeelden van tools uit 'de Cloud' en voorbeelden van tools en mogelijkheden binnen Blackboard (de Saxion-ELO).

Events Beschrijving Voorbeeld ICT-hulpmiddel “in the cloud” Blackboard mogelijkheden
Aandacht focussen Richt aandacht van student op leerinhoud, context en/of het onderwerp (confrontatie met onderwerp, situeren leren). Toon een inleidende video waarin het onderwerp en/of de leerinhoud kort aan de orde komt Woordweb met Wordle. YouTube video
via Mashup (tutorial)
Introduceren leerdoelen Informeer studenten over leerdoelen . Deze spelen later een rol bij de evaluatie, vaststellen leerwinst. Voor motivatie studenten is het wenselijk aan te geven waarom iets wordt geleerd, wat ze met het geleerde kunnen (transfer van het geleerde). Beschrijf in de studiehandleiding de leerdoelen van het vak. Presenteren leerdoelen via mindmap (Bubbl.us of  Mindmeister) Delen via Google Docs of Dropbox. Beschrijving leerdoelen via: 
content item (tutorial)
leermodule (tutorial)
lesson plan (tutorial)
Activeren voorkennis Relateer de nieuwe leerinhouden aan reeds verworden inhouden. Nieuwe inhouden worden over het algemeen beter geleerd als er aanknopingspunten zijn met inhouden die reeds in het lange termijn geheugen zijn opgeslagen. Maak samen met studenten een woordweb of puzzel waarin de belangrijkste inhouden van een vorige les Kruiswoordpuzzel ontwikkelen met Eclipsecrossword Diagnostische toets  (tutorial)
Presenteren leerinhoud Confronteer studenten met de leerinhoud. Demonstreer studenten de belangrijkste principes voor het geven van een presentatie. Slideshare-presentatie, Youtube film met uitleg of een weblecture met uitleg Tekstitems met media:
Youtube mashup (tutorial)
Toevoegen foto (tutorial)
Begeleiden leerproces Biedt ondersteuning bij het verwerken en verwerven van de nieuwe leerinhoud. Structuur aanbrengen. Opsplitsen van de presentatievaardigheden in deelstappen. Zie 4. Met specifieke beschrijving van deelstappen of Just-In-Time informatie.


Kan door annotatie studentvideo's. Studenten handelingsbewust maken (VideoAnt).
Tekstitems met kijk-/focus vragen.
Creëer oefensituatie Biedt studenten de gelegenheid om te oefenen. Studenten oefenpresentaties laten verzorgen Gebruik van Vimeo of Youtube als digitaal hulpmiddel voor het publiceren van student-video’s. Online discussie (tutorial)
inleveropdracht met feedback
(student: tutorial, docent: tutorial).
Feedback geven Geef de studenten feedback (tijdens oefening). Feedback, advies en/of tips geven m.b.t. de oefenpresentaties Studenten leggen een Blog voor de stage via Wordpress of Blogger.
NB. aandachtspunt is publieke toegang.
Discussie met feedback (tutorial beoordelen)
Stage Blog (tutorial) of
Journal (tutorial)
Feedback (Blog: tutorial,  Journal: tutorial).
Beoordelen Beoordeel of de student de leerinhoud daadwerkelijk heeft verworden. Beoordelen van de presentaties (assessment) WIKI (tutorial)
Beoordelen WIKI (tutorial)
Toetsen (tutorial)
Transfer van leren Biedt de student aanvullende informatie en/of oefenmogelijkheden om het geleerde te kunnen toepassen in andere situaties. Aanbieden van aanvullende informatie met aandachtspunten, tips, etc. voor specifieke situaties Yurls bronnenoverzicht Aanvullende leeropdrachten.
Evt via Glossary (tutorial)

Op het internet zijn meerdere voorbeelden te vinden van mensen die de Nine Events of instruction hebben vertaald naar E-learning mogelijkheden. Zie bijvoorbeeld:


In deze voorbeelden gaat het net als in dit artikel om het beschrijven van mogelijkheden om ICT op een verantwoorde manier in het onderwijs in te zetten en het leerproces te ondersteunen. Een discussie over de eventuele behavioristische achtergrond van Gagné is dan ook niet van toepassing...

Bronnen:

1 opmerking:

  1. Dit is echt heel handig, compleet met tutorials en in overzichtelijk schema. Dank!

    BeantwoordenVerwijderen