dinsdag 24 mei 2011

The E-learning coach & "Nine events of Instruction" (Gagné)

Tijdens een discussie over E-learning, professionalisering en TPACK attendeerde een collega me op de website The E-learning coach. De site bevat "actionable strategies, practical content, product reviews and resources to help you design, develop and understand online learning" (Malamed, 2011).Het mooie vind ik dat de auteur qua inhoud breed inzet. Ze heeft ervoor gekozen haar publiek breed te informeren over allerlei bronnen, gerelateerd aan (online) leren:
Bij de ontwikkeling van een leergang voor didactiek in een digitale context is het regelmatig zoeken naar een balans tussen theorie (didactiek) enerzijds en de praktijk (technologie, tools) anderzijds. In feite gaat het om de bewustwording van het gebruik van ICT en media ter ondersteuning aan het leerproces. Met andere woorden op welke wijze kan technologie het leerproces ondersteunen. De relatie tussen leerdoelen, werkvormen en toetsing is daarbij van belang. Echter, de praktijk leert dat je docenten motiveert met het concreet bespreken van de mogelijkheden van tools (meer 'knoppen' georiënteerd).

Mede door het artikel 'Expanding on the Nine Events of Instruction' krijg ik steeds meer ideeën over de manier waarop ik een balans tussen theorie en praktijk in de leergang kan aanbrengen. Het artikel beschrijft de 'nine events of instruction' van Gagné (1965;1985). Bij deze 'events' gaat het om leerprocessen die ontstaan wanneer iemand leert. De ondersteuning van deze leerprocessen noemt Gagné 'events of instruction'

Aanvankelijk richtte Gagné zich vooral op de rol van de docent. Onderstaande tabel toont ook de mogelijkheden voor een meer student georiënteerde benadering. De linker kolom bevat de 'nine events' van Gagné. Kolom twee beschrijft manieren waarop ondersteuning kan worden geboden tijdens een event. In kolom drie staat de student-georiënteerde insteek centraal. Ter illustratie heb ik per event één of meer voorbeelden genoemd waarop ICT-hulpmiddelen een ondersteunde rol kan spelen.

Internal Learning Process
Supporting Instructional Event
Learner- generated Event
E-learning voorbeelden
1. Alertness Gain learner attention Activate your attention
2. Expectancy Inform learner of lesson objective; stimulate learner's attention; provide overview Establish your purpose; arouse interest and motivation; preview the content
 • 'course-information' presenteren in een Blackboardomgeving
 • weblecture waarin de 'course' wordt geïntroduceerd.
3. Retrieval to working memory Stimulate recall of prior learning Recall relevant prior knowledge
 • gebruik stemkastjes met vragen over het onderwerp.
 • studenten een eigen woordweb laten maken (wordle.net)
4. Selective Perception Present information and examples Process information and examples
 • instructievideo's
 • weblectures met inhoudelijke informatie
 • multimedia applicatie met leerinhoud.
5. Semantic Encoding Guide learning; prompt use of learning strategies Refocus attention; employ individual learning strategies
 • focus- en/of kijkvragen bij een video, om de aandacht van studenten te focussen.
6. Retrieval and responding Elicit performance Practice
 • online discussie
 • studentvideo's: studenten maken een eigen video waarin het geleerde wordt gedemonstreerd..
7. Reinforcement Provide informative feedback Evaluate feedback
 • in een online-discussie kunnen docenten en mede-studenten feedback geven op de inbreng van studenten in de discussie.
 • feedback van studenten en/of docenten op een stageweblog van studenten.
8. Cueing retrieval Assess performance Assess your own performance
 • beoordelen van de discussie (optie binnen digitale leeromgevingen als Blackboard)
 • digitale toetsen via bijvoorbeeld een ELO als Blackboard of digitaal toetssysteem (o.a. Testvision, Questionmark)
9. Generalizing Enhance retention and learning transfer Transfer learning to the real world
 • aanvullende digitale leeropdrachten.
 • leeromgeving verrijken met aanvullende bronnen (o.a. lijst met interessante websites).

Zie voor meer informatie over de 'Nine events of instruction':
Bronnen:
Gagné, R. (1962). Military training and principles of learning. American Psychologist, 17, 263-276.
Gagné, R. (1985). The Conditions of Learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten