donderdag 19 mei 2011

Begrippenlijst toetsplan ontwikkeling

Een zoekactie naar het ontwikkelen van een itembank voor kennistoetsen bracht me bij de Surfgroep voor Toetsplanontwikkeling. Deze Surfgroep is tot eind 2004 beheerd door Fontys Hogescholen. 

Ondanks het feit dat het materiaal inmiddels bijna zeven jaar oud is, vind ik vooral de begrippenlijst reuze handig. Het document bevat een alfabetische lijst van 11 pagina's met aan toetsen gerelateerde termen, zoals:

Casustoets
"Een casustoets is een toets waaraan één of meer casussen ten grondslag liggen waarover vragen worden gesteld. Een casus, ook wel case of geval genoemd, is een op de praktijk gebaseerd probleem waaraan de vragen gekoppeld zijn, al dan niet uitgebouwd met nieuwe informatie per vraag."

Klik hier voor een directe link naar de begrippenlijst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten