zondag 30 januari 2011

7 things you should know about..."Open-Ended Response Systems"

In verschillende artikelen heb ik al aandacht besteed aan de Educause reeks "7 things you should know about...". Het gaat hier om interessante publicaties over het gebruik van diverse ICT-hulpmiddelen in het onderwijs. Het mooie is dat iedere publicatie zowel als PDF als ePub is te downloaden. Dat maakt de reeks interessant voor bijvoorbeeld het lezen op een TabletPC.

Via deze blog heb ik julle ook regelmatig ge├»nformeerd (artikel 1 / artikel 2) over de didactische mogelijkheden van stemkastjes (ook wel student response systems of clickers genoegd). Vanuit didactisch perspectief kunnen clickers ingezet worden voor (zie ook Clark, 2010):
  1. Gebruik ze bij de start van een les, bijvoorbeeld om aandacht te krijgen.
  2. Houd de aandacht vast door na een inleiding van een kwartier vragen te stellen of stellingen voor te leggen.
  3. Het kan nodig zijn dat je lerenden anoniem laat stemmen over stellingen.
  4. Diagnostische feedback: vragen stellen om te kijken of lerenden het hebben begrepen.
  5. Vragen stellen om discussies te prikkelen.
  6. Korte, summatieve beoordelingen houden aan het einde van de bijeenkomst.
  7. Bijeenkomsten aan het eind evalueren.
Binnen mijn werkomgeving maken we gebruik van de clickers van Promethean (ActiVote). Tijdens de Online Educa Berlin 2010 zag ik al voorbeelden van het gebruik van de zogeheten Open-Ended Response systems. Dit zijn: "...electronic services or applications which let students enter text responses during a lecture or class discussion." Het grote verschil met de standaard response systems is dat het systeem platform-onafhankelijk is en dat studenten zelf kunnen bepalen met welk (WIFI-ondersteund) apparaat zij een reactie posten (o.a. smartphone, notebook, tabletPC).
Vanuit het open-ended perspectief kan een reactie ook de vorm van een vraag of een reactie op de inhoud van een onderdeel van de les zijn. De docent volgt de reacties en kan kiezen of en welke reacties centraal worden besproken.

Wil je meer weten over deze  Open-Ended Response systems, lees dan het artikel 7 Things You Should Know About Open-Ended Response Systems van deze maand. Aanvullend is wellicht ook het artikel over de Backchannel communicatie interessant!?

Voorbeelden van Open-Ended Response systems zijn:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten