maandag 17 januari 2011

Tablet PCs en WebQuests

Sinds 2002 werk ik als projectleider van het WebQuest-project voor de stichting de Ververs FoundationHet doel van de stichting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van innovatieve leermiddelen. Het basisonderwijs en de lerarenopleiding vormen de primaire doelgroep van de activiteiten (met ICT en media).

Wat is een WebQuest?Een WebQuest is een educatieve speurtocht voor zelfstandig (samen)werkende leerlingen, waarbij web-based informatie centraal staat. Het concept is ontwikkeld door Bernie Dodge (1995) van de San Diego State University (Verenigde Staten). Inmiddels zijn ook binnen het Nederlandse onderwijs diverse initiatieven op dit terrein ontplooid.

Verzamelen en verwerken van informatie
Bij een WebQuest gaat het er om dat leerlingen op een gestructureerde wijze leren omgaan met web-based bronnen. De lerende gebruikt de informatie uit de bronnen om de centrale opdracht van de WebQuest uit te voeren. Het gaat er dus om dat zij informatie verzamelen, analyseren, combineren en uiteindelijk verwerken in bijvoorbeeld een werkstuk, creatieve opdracht of presentatie.

Vakoverstijgend karakter
Een van de sterke punten van de WebQuest is het vakoverstijgende karakter. In een WebQuest is het mogelijk leerlingen te laten werken aan multidisciplinaire doelen (o.a. taal, rekenen, presentatie vaardigheden), waarbij de centrale inhoud een wereldoriëntatie onderwerp behandeld. Enkele voorbeelden zijn:

 1. een WebQuest over Columbus waarbij de leerlingen op een muurkrant medeleerlingen vertellen over het leven van deze ontdekkingsreiziger, 
 2. een WebQuest over de Romeinen, waarbij de leerlingen een reisfolder maken over een historische reis door het Romeinse rijk.

Computer versus mobiele devices
Aandacht voor de verwerving computervaardigheden wordt als één een van de meerwaarden van de WebQuest genoemd. In de basis is dat natuurlijk nog steeds zo. Via een WebQuest komen de leerlingen in een afgebakende omgeving waarbij de ontwerper over het algemeen heeft bepaald hoeveel en welke web-based bronnen nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Dit is met name voor jongere leerlingen fijn omdat zij via het zoeken naar informatie via een reguliere zoekmachine veelal het spoor bijster raken door de veelheid en variatie aan resultaten die een zoekopdracht oplevert.

Echter, aan het gebruik van een computer kleven ook nadelen. Met name voor jonge leerlingen draait het naast inhoudelijke leerdoelen vaak ook om beleving (o.a. Natuur). Als je als (groepje) leerling(en) vast zit aan de 'snoeren van een pc of laptop'heb je wel te maken met een belemmering voor de beleving.

Vanuit dat perspectief denk ik dat er veel mogelijkheden zijn weggelegd voor tablet PCs als de iPad:

 • WebQuest zijn web-based en daarom goed toegankelijk op een iPad. 
 • De grootte van het beeldscherm leent zich prima voor het gebruik tijdens groepsopdrachten (met meerdere kinderen tegelijk de WebQuest-opdracht lezen).
 • Door het mobiele karakter van de iPad kunnen opdrachten in de (directe) schoolomgeving worden uitgevoerd (zeker als het WIFI-signaal van de school ook beschikbaar is op het schoolplein):
  • Meetactiviteiten verrichten (o.a. meetinstrumenten t.b.v. het weer) en resultaten verwerken in de spreadsheet tool van bijvoorbeeld QuickOffice of Documents2Go.
  • Ontdekopdracht (o.a. bekijken welke type bomen er in de directe schoolomgeving staan). Resultaten verwerken in de app 'Kaarten' (navigatie, aangeven op de kaart waar bepaalde bomen zich bevinden).
  • Luisteropdracht, bijvoorbeeld het luisteren naar vogel geluiden. De opdracht kan worden ondersteund met de iPad applicatie Tjilp! (app met vogel geluiden).
  • Etc.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten