vrijdag 29 juni 2012

Wensen studenten t.a.v. ICT en Onderwijs

Vanochtend stuitte ik op een artikel op Surfspace van Nynke Bos over een enquête die jaarlijks onder studenten van Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt afgenomen. Het doel van deze is onder meer inzicht te krijgen in het actuele computergebruik en computerbezit van studenten, maar ook de wensen van studenten t.a.v. ICT-gebruik binnen het onderwijs.


De 7 belangrijkste wensen die studenten noemen zijn:
 1. Groter aanbod van online videocolleges.
 2. Meer digitale oefentoetsen.
 3. Mobiele toegang tot online services via een app.
 4. Het verkennen van nieuwe mogelijkheden in het onderwijs, zoals het gebruik van apps, e-readers, Twitter en Facebook.
 5. Meer interactie met de docent buiten de collegezaal om.
 6. Meer digitale toetsing i.p.v. schriftelijke toetsing.
 7. Computer Supported Collaborative Learning.
Vooral de eerste wens triggerde me. Zeker vanuit het perspectief van de Diverse conferentie 2012 over video en weblectures van komende week


Bij UvA faculteiten waar al veel gebruik wordt gemaakt van weblectures, willen studenten nog meer weblectures. Als verklaring wordt genoemd dat deze studenten gewend zijn de colleges te gebruiken bij de voorbereiding van het tentamen. In feite gebruiken studenten de weblectures als naslagwerk. Bij deze UvA faculteiten zie je ook een aanzienlijke groei in het aantal weblectures (zie Grafiek).

Studenten is tevens gevraagd aan te geven of zij minder vaak naar college zouden gaan als er weblectures beschikbaar zijn. 47% van de respondenten geeft hierop een bevestigend antwoord. Het onderzoek geeft geen informatie over de reden en of omvang van het overslaan van de face-to-face colleges. 38% geeft aan dat weblectures geen invloed hebben op hun collegebezoek en 15% heeft geen mening.

Opvallend is dat het merendeel van de respondenten (61%) bij een keuze tussen werk-/hoorcolleges en  weblectures de voorkeur geeft aan face-to-face bijeenkomsten. In hoeverre dit iets zegt over de ervaren kwaliteit van de huidige colleges is interessant. Echter, studenten zien  weblectures blijkbaar als passend alternatief voor een echte les, die zijn meerwaarde heeft omdat het meerdere, juist andere doelen dient, zoals wellicht:
 • geen reistijd.
 • student bepaalt het moment waarop hij/zij het onderwijs wil volgen.
 • student kan zelf bepalen welke informatie/leerinhoud hij wil bekijken.
 • het ongestoord herhaald bekijken. 
 • Lesbezoek (bekijken weblecture) en toets liggen dichter bij elkaar.

Samengevat, een interessant onderzoek die gelijktijdig allerlei vragen oproept.

Zie voor meer informatie:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten