dinsdag 15 februari 2011

Leergang digitale didactiek en leren

De afgelopen dagen een inhoudelijke start gemaakt met een leergang digitale didactiek en leren. De leergang wordt ontwikkeld voor docenten die de didactische mogelijkheden van ICT willen (leren te) benutten in hun onderwijs. De afgelopen dagen een inhoudelijke start gemaakt met een leergang digitale didactiek en leren. De leergang wordt ontwikkeld voor docenten die de didactische mogelijkheden van ICT willen (leren te) benutten in hun onderwijs.

Inhoudelijk zal de leergang nauw gerelateerd zijn aan de publicatie Digitale didactiek (Baars et al., 2009), de gelijknamige website (www.digitaledidactiek.nl/). Digitale didactiek is te omschrijven als "kennis en kunt met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van leren" (Simons, 2002). Tevens worden elementen uit het TPACK-model ge├»ntegreerd (Mishra & Koehler, 2006). Dit domein bestaat uit de drie kennisdomeinen didactiek (Pedagogical knowledge), ICT (Technological Knowledge) en vakinhoud (Content knowledge). Bij de professionalisering van docenten is een zorgvuldige afstemming van deze drie kennisdomeinen van groot belang.

Zeven pijlers vormen het uitgangspunt van de te ontwikkelen leergang. Onderstaande slideshare-presentatie van Wilfred Rubens (2007) geeft een goede indruk van deze pijlers:


Onderstaande Wordle (zie artikel november 2009) geeft een aardige indruk van de onderwerpen, die met digitale didactiek te maken hebben.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten