donderdag 17 februari 2011

Implementatie ELO: dilemma's en uitdagingen.

Binnen mijn onderwijsinstelling werken we dit jaar (en vanzelfsprekend ook de komende jaren) aan de implementatie van de ELO Blackboard. Het gaat om een grote verandering waarom ruim 2000 studenten meer dan 150 medewerkers mee worden geconfronteerd. Er is een implementatieplan opgesteld, een werkgroep gevormd met taakverantwoordelijken per onderwijsteam en er zijn duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de inrichting, de structuur. We zijn nu een half jaar verder en je merkt dat er al flink wat is veranderd. Steeds meer teams (en dus ook docenten) hebben hun eerste materialen gepubliceerd.

Belangrijke vraag blijft nu, hoe gaat het implementatieplan verder verlopen? Uitdaging is te zoeken naar een balans tussen hetgeen haalbaar is en hetgeen wenselijk is. Meer concreet, we willen natuurlijk zo snel mogelijk aandacht besteden aan de didactische mogelijkheden van de ELO. De praktijk laat echter zien, dat dit momenteel nog teveel een 'ver van mijn bed show is'. De meeste docenten vinden de didactische mogelijkheden interessant en ook echter wenselijk. Maar voor dit moment zijn zij tevreden als zij studiehandleidingen, collegesheets en mededelingen kunnen publiceren.

Vandaag en ook eerder deze maand is dit punt besproken met ELO-implementatiecoördinatoren van andere opleidingen. Zij herkennen de hierboven beschreven situatie. Al discussiërend zijn we tot de conclusie gekomen dat de taakverantwoordelijken (per onderwijsteam) een centralere rol moeten krijgen. Momenteel ligt de inhoudelijke en technische expertise bij een zeer select gezelschap binnen de opleiding. Deze expertise moet verder worden verbreed, zodat ieder onderwijsteam een eigen ELO-expert krijg.

Hoe gaan we dat aanpakken? De werkgroep komt twee keer per kwartiel bij elkaar voor overleg. Het eerste deel van het overleg is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, wensen en ontwikkelingen. In het tweeed deel gaan we ons richten op de verdere professionalisering van de taakverantwoordelijken.

Tijdens de eerste bijeenkomsten zullen we vooral aandacht besteden aan het publiceren van mededelingen en sheets. In een later stadium komen zaken als videocasuïstiek, proeftoetsen, discussie, en ook weblectures aan de orde, maar dan zijn we al een collegejaar verder...
Verder organiseren we ter ondersteuning van alle docenten specifieke trainingsmomenten. Ook deze bijeenkomsten bestaan uit twee delen. In het eerste deel wordt een specifiek thema behandeld (o.a. werken met de content collection, plaatsen mededelingen, etc.). Het tweede deel richt zich specifiek op de vragen van de aanwezige docenten.

Ten slotte organiseren we tegen het einde van het schooljaar een academiebrede Show & Share bijeenkomst waarin docenten en of onderwijsteams elkaar demonstreren wat ze met Blackboard en andere ICT-hulpmiddelen doen (en waarom).

Al met al, nog een hele interessante 'operatie'...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten