donderdag 8 april 2010

Implementatie Blackboard

Op mijn werk gaan we met ingang van komend studiejaar werken met de elektronische leeromgeving Blackboard. Vandaag was de tweede implementatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst met docentontwikkelaars, teamcoördinatoren, teamleiders en het MT hebben we vooral gesproken over de kaders en randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie.


Het was een goede bijeenkomst waarin alle presentatoren hun verhaal konden doen en waar aanwezigen alle aanwezigen hun vragen konden stellen. Omdat we volgend studiejaar met drie opleidingen tegelijk gaan starten, hebben we ervoor gekozen de implementatie gefaseerd te doen. Dat blijkt nu al een verstandig besluit te zijn. We naderen n.l. weer het einde van het schooljaar en zoals ieder jaar is de (ervaren) werkdruk dan weer erg hoog.

Blackboard implementeren we volgens een drie fasen traject. In de eerste fase worden voor alle onderwijsactiviteiten die we verzorgen Bb-cursussen aangevraagd. Voor alle omgevingen is een basisstructuur ontwikkeld (Nederlands én Duits), zodat iedere cursusomgeving er hetzelfde uitziet (herkenbaarheid, eenheid van stijl, etc.). In eerste instantie wordt de omgeving vooral als organisatie-instrument ingezet. Dat wil zeggen dat alle (studie)handleidingen, toetsinformatie, etc. via Blackboard worden ontsloten. In de komende jaren (tot ± 2012) gaan we de functionaliteiten en mogelijkheden verder uitbreiden. Dan zullen de verschillen per team ook groter gaan worden. Het ene team zal meer gebruik maken van de toetsmogelijkheden, terwijl een ander team meer inzet op discussie en/of de inzet van videocasuïstiek.

De volgende implementatiefasen zien er als volgt uit:

Fase 2: - Evalueren gebruik (met docenten en studenten(panels)).
- Uitbreiden mogelijkheden en functionliteiten.
- Versterken koppelingen met andere (informatie)systemen.

Fase 3:
Toewerken naar gevarieerd gebruik van Blackboard in de breedste zin des woords. Daarbij zullen (voor ons) nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld weblectures (videoopnamen van lessen) en (a-)synchrone consultmomenten in toenemende mate een rol gaan spelen binnen het onderwijs. Vooral ook om studenten die in bijvoorbeeld een (internationaal) stagepraktijk te kunnen bedienen (en studievertraging zoveel mogelijk proberen te voorkomen).


[Bron. Van der Greft, 2008]

In hoeverre het implementatietraject succesvol is, zal van vele factoren afhangen. Belangrijk is dat we de neuzen met z'n alleen in de goede richting proberen te houden. Daar maar op inzetten dus :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten