woensdag 27 augustus 2014

Een nieuw studiejaar, nieuwe kansen om de benutting van ICT in het onderwijs te versterken.

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen. Met veel nieuwe ideeën gaan we dit jaar proberen de inhoudelijke benutting van ICT en onze digitale leeromgeving (Blackboard) verder te benutten. Met uitzondering van enkele mooie voorbeelden, wordt de leeromgeving nu nog vooral ingezet als organisatietool voor bijvoorbeeld het publiceren van mededelingen, collegesheets en studiehandleidingen. 

De tijd is inmiddels wel rijp om aandacht te besteden aan de benutting van de leeromgeving in het leerproces. "De tool is er klaar voor, nu de mensen en de omgeving nog". Om dat te realiseren, wordt de komende tijd extra geïnvesteerd in docentprofessionalisering (leergang didactiek in een digitale leeromgeving) en het gebruik van kennisclips.

Een eerste voor mij belangrijke stap heb ik vandaag gezet. Vanaf dit studiejaar ga ik werken binnen het Saxion lectoraat Rich Media & Teacher Learning van Ellen van den Berg. Belangrijke target is het uitwerken van een concept voor het maken van goede kennisclips, waarbij de kennisclip naast een conceptueel deel ook een relatie legt de toetsing en de toepassingscontext (m.n. de beroepspraktijk).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten