woensdag 25 september 2013

Universal Design Learning: variatie en differentiatie, maar dan anders?

Een collega wees me deze week op het onderwijsconcept "Universal Design Learning". Volgens http://www.cast.org/udl/ is UDL een reeks principes voor curriculumontwikkeling die elk individu de gelijke kansen biedt om te leren. Daarbij zou UDL een blauwdruk leveren voor het maken van leerdoelen, methodes, materialen en ook toetsen, die zouden werk voor iedereen. 

In essentie lijkt het gehele principe sterk op uitgangspunten als differentiatie en variatie in werkvormen, die noodzakelijk zijn om al je leerlingen/studenten te kunnen bereiken. Echter, als ik iets meer lees op de CAST-website zie ik dat het iets verder gaat. Op de website staan richtlijnen voor docenten. Onderstaande video geeft een korte introductie.


[Bron Cast, UDL, 2013]

Drie typen hersennetwerken staan centraal bij leren en UDL wil daarop anticiperen:
  1. Recognition network: Wat wordt geleerd?
    • presenteer leerinformatie en -inhouden op verschillende manieren.
  2. Strategic network: Hoe wordt geleerd?
    • Differentieer t.a.v. de wijze waarop studenten mogen demonstreren wat ze weten.
  3. Affective networks: Waarom wordt geleerd?
    • Stimuleer interesse in en motivatie voor leren.

Ik ben benieuwd naar onderzoeksresultaten op dit terrein en wat zou de link kunnen zijn naar de betere benutting van een digitale leeromgeving. Deze zijn nu vaak sterk tekst gericht, soms verrijkt met afbeeldingen en video's. Kijkend naar de richtlijnen zou het interessant zijn te onderzoeken welke richtlijnen goed in te passen zijn bij de inrichting van Blackboard. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten