vrijdag 5 maart 2010

Weblog voor praktijkleren via Blackboard

Binnen Blackboard is het mogelijk een weblog aan te maken. Vanzelfsprekend is een blog voor verschillende doeleinden te gebruiken (zoals deze BLOG over ICT tools, tips en trends).

Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van de Blackboard blog-omgeving voor buitenschools leren (stage). Ben van mening dat een weblog een ideaal middel is om de ontwikkeling van studenten in de praktijk te volgen. Zeker voor studenten die in een internationaal stagetraject zitten, kan via een weblog het contact met de onderwijsinstelling worden onderhouden (gevoel van betrokkenheid bij de studie, de onderwijsinstelling).

Doordat de Blog-voorziening (cursustools) van Blackboard (in voorbeeld versie 9) tevens de mogelijkheid biedt om opmerkingen te maken, kan een docent, studieloopbaanbegeleider, praktijkbegeleider en/of medestudent (leer)vragen, opmerkingen en/of tips plaatsen bij de Blog-artikelen van de auteur (student).

Aanmaken van een weblog binnen Blackboard (in voorbeeld versie 9):
  1. Ga naar Cursustools.
  2. Klik op Blog (ad 1.)
  3. Klik vervolgens op Blog maken (ad. 2.)
  4. Geeft de Blog een naam (bijv. WebLog buitenschools leren).
  5. Klik op Verzenden.


In onderstaand voorbeeld zie je een artikel (van een student) met een reactie van een SLB'er.In de loop van tijd zal de Blog meer en meer gevuld raken met artikelen (en opmerkingen). Om orde in de chaos te scheppen, vind je aan de rechterzijde van het scherm de navigatiebalk van de Blog. De lay-out is afhankelijk van de instellingen die je bij het aanmaken van de Blog-omgeving hebt ingevoerd.Je kunt twee typen Blogs aanmaken in Blackboard. Een cursus-Blog en een Blog voor alle afzonderlijke studenten. Vooral de tweede variant is interessant voor buitenschoolse trajecten. Als de Blog-functionaliteit actief is, kan iedere student z'n eigen artikelen publiceren. Deze artikelen worden dan 'alleen' gekoppeld aan het account van de student. Afhankelijk van je rol (student, docent, cursusleider) kun je Blog-teksten aanmaken/beheren en opmerkingen plaatsen (tips, vragen, etc.).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten