zaterdag 10 oktober 2009

WebQuests voor het (basis)onderwijs

Een WebQuest is een soort educatieve speurtocht, waarbij leerlingen op een gestructureerde wijze in contact komen met webbased informatie. Het idee komt uit de Verenigde Staten (San Diego State University). Inmiddels zijn ook binnen het Nederlandse onderwijs diverse initiatieven op dit terrein ontplooid.

Gezien de grote belangstelling voor WebQuests in het veld is de Ververs Foundation begin 2002 een project gestartmet als doel om in samenwerking met pabo’s en basisschoolleerkrachten WebQuests te ontwikkelen voor het Nederlandse Basisonderwijs. Inmiddels vind je op http://www.webquests.nl/ ruim 150 WebQuests.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten